BRF Kvillebäcksparken

Nyhetsbrev

Nytt nyhetsbrev för Kvillebäcken (nr. 6, 2017)

Kvillebäcken har publicerat ett nytt nyhetsbrev. Bland annat berättar de om gatorna runt vår fastighet.

I höst startar, lite försenat, nästa etapp med färdigställande
av gator. Berörda gator är Solventilsgatan och Långängen
öster om G.a Tuvevägen samt resterande delar av Penselgatan.

Detta kommer innebära att vissa delar kommer vara avstängda
under kortare tider. Man kommer att riva upp den gamla
asfalten, för att sedan lägga plattor på gångfartsgator och
Penselgatans trottoar. Beroende på växtsäsongen kommer de
planerade träden inte förrän nästa höst.

Arbetena startar på Solventilsgatan V.44 i slutet av oktober,
därefter går man över till Långängen för att sedan avsluta
med Penselgatan. Man beräknas vara klara någon gång i vår,
beroende på väderförhållandena.

Läs gärna hela nyhetsbrevet här: Detta händer i Kvillebäcken 6, 2017

/Styrelsen