Hemförsäkring och bostadsrättstillägg

Föreningens försäkring innehåller från och med 2017 ett kollektiv bostadsrättstillägg från Trygg-Hansa. Det innebär att du som medlem inte behöver teckna ett eget bostadsrättstillägg, vilket du tidigare har varit tvungen att göra. Är du orolig att ditt nuvarande tillägg är bättre än det kollektiva kan du jämföra din nuvarande försäkring med Trygg-Hansa. Detta gäller alltså bara bostadsrättstillägget och inte  hemförsäkringen!