BRF Kvillebäcksparken

Stadgar och trivselregler

Trivsel- och ordningsreglerna reglerar vad som är tillåtet i lägenheter, förråd och på gemensamma ytor. Ordningsreglerna tar till exempel upp saker som grillning på balkonger, vad som gäller i förrådsytor, störningar etc.

Stadgarna, tillsammans med bostadsrättslagen, reglerar hur föreningen fungerar. I stadgarna behandlas till exempel hur medlemmarna kan vara med och påverka föreningen, vilket ansvar föreningen, styrelsen och medlemmarna har och så vidare. Vi rekommenderar alla boende i  Brf. Kvillebäcksparken att läsa igenom stadgarna.