BRF Kvillebäcksparken

Skriv en Motion

Alla medlemmar kan lämna in förslag till årsstämman i form av en motion. 

Motionen skickar man till styrelsen via mejl eller lämnar den i styrelsens brevlåda i hus B på Penselgatan 10. 
För att den ska tas upp på nästa års stämma ska den skickas in senast 31 januari samma år.

Så här skriver du motionen

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet

2. Skriv bakgrund

3. Presentera förslaget

4. Avsluta med ett yrkande som stämman ska ta ställning till. Detta skriver du i form av en att sats.
ex: Jag föreslår stämman beslutar att  …..

Har du flera förslag så dela upp dem i fler att satser. 
Om föreslagen inte berör varandra så dela upp dem i flera motioner.

Det måste framgå på motionen vem som har skrivit den då endast medlemmar kan skicka in motioner till årsstämman.