Kontaktinformation

Brf. Kvillebäcksparken

Organisationsnummer: 769620-9068

Styrelse

E-mail: styrelsen@kvillebacksparken.se

Ordförande: Danilo Reschiglian, danilo@kvillebacksparken.se, 073 718 18 11
Kassör
: Patrik Benigar, patrik@kvillebacksparken.se, 070 852 11 61
Ledamot: Martin Arnlid, martin@kvillebacksparken.se
Ledamot: Nenad Obradovic, nenad@kvillebacksparken.se
Suppleant: Kevin Hong, kevin@kvillebacksparken.se

Felanmälan

Felanmälan skall ske till fel@kvillebacksparken.se. Beskriv gärna ärendet så noga som möjligt. Skicka gärna med en bild om det hjälper. Garantifel ska skickas via felanmälan, varpå styrelsen vidarebefordrar dem efter att ha granskat anmälan.

Tänk gärna på att du själv ansvarar för mycket i en bostadsrätt. Mer information finns t.ex. här.

Låssmed (akut)

Vid akuta ärenden kontakta Låsspecialisten:
Kontorstid: 031 – 775 19 90
Jour: 0730 – 61 20 10

Tänk på att du som medlem kan komma att debiteras avgiften för utryckning. Detta gäller t.ex. vid borttappade nycklar eller annan oaktsamhet.

Garageport

Vid problem med garageporten, kontakta Assa Abloy Entrance Systems:
Dagtid: 020 – 22 98 00
Jour: 020 – 24 98 00

Övriga akuta ärenden

Vid övriga akuta ärenden, kontakta förvaltningen (se nedan).

Tänk på att du som medlem kan komma att debiteras avgiften för utryckning om det inte kan anses vara förenings ansvar eller ett garantifel.

Förvaltning

NordicLife sköter föreningens ekonomiska och tekniska förvaltning.

Journummer (kvällar och helger): 010 – 222 30 85
Administration / ekonomi: support@nordiclife.se
Fastighetsservice: fastighet@nordiclife.se
Telefonnummer: 031-704 45 20

Postadress:

BRF Kvillebäcksparken
c/o NordicLife Förvaltning AB
Box 9001
400 91 Göteborg

Social media

Brf. Kvillebäcksparken finns på Facebook.