BRF Kvillebäcksparken

Allmän Information

Miljö

Kvillebäcken som stadsdel satsar stor på miljöfrågor. Till exempel så är antalet parkeringar per lägenhet 0.52, medans antalet cykelparkeringar per lägenhet är 2.5 och alla byggnader skall vara certifierade enligt “miljöbyggnad silver“. Dessutom sker avfallshanteringen med en gemensams sopsug, vilket minskar behovet av trafik i området och även utsläppen.

Bredband, TV och telefoni

Föreningen har gruppavtal med Ownit. Varje lägenhet har 1000/1000 Mbit fiber och ingår i avgiften. Medlemmen står själv för router. TV-abonnemang går att teckna men kräver router från Ownit för att fungera.


Försäkring

Det är upp till alla medlemmar att teckna en egen hemförsäkring. Däremot har föreningen har ett kollektivt så kallat bostadsrättstillägg.

Bostadstillägget är Trygg-Hansas “Bostadsrättsförsäkring” och gäller för egendomsskada i bostadsrättslägenhet. 


Nycklar / taggar

Extra nycklar och taggar beställs genom styrelsen. Taggar kostar 200,-/st  och nycklar 350,-/st.

Det är mycket viktigt att informera styrelsen om borttappade nycklar och taggar!

 


Felanmälan etc.

Se kontakt.