Information för boende

Stadgar och regler

Stadgarna, tillsammans med bostadsrättslagen, reglerar hur föreningen fungerar. I stadgarna behandlas till exempel hur medlemmarna kan vara med och påverka föreningen, vilket ansvar föreningen, styrelsen och medlemmarna har och så vidare. Vi rekomenderar alla boende i  Brf. Kvillebäcksparken att läsa igonem stadgarna.

Trivsel- och ordningsreglerna reglerar vad som är tillåtet i lägenheter, förråd och på gemensamma ytor. Ordningsreglerna tar till exempel upp saker som grillning på balkonger, vad som gäller i förrådsytor, störningar etc.

Miljö

Kvillebäcken som statsdel satsar stor på miljöfrågor. Till exempel så är antalet parkeringar per lägenhet 0.52, medans antalet cykelparkeringar per lägenhet är 2.5 och alla byggnader skall vara certifierade enligt “miljöbyggnad silver“. Dessutom sker avfallshanteringen med en gemensams sopsug, vilket minskar behovet av trafik i området och även utsläppen.

Bredband, TV och telefoni

Fastigheten är ansluten till ett fibernät. Idag har föreningen ett avtal som ger Bredbandsbolaget exklusivitet. En bredbandsrouter och en TV-box tillhör varje lägenhet. Basutbudet för TV innehåller SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, Barnkanalen, TV4 samt TV6.

Kontakta bredbandsbolaget för mer information.

Försäkring

Det är upp till alla medlemmar att teckna en egen hemförsäkring. Däremot har föreningen har ett kollektivt så kallat bostadsrättstillägg.

Bostadstillägget är Trygg-Hansas “Bostadsrättsförsäkring” och gäller för egendomsskada i bostadsrättslägenhet. Se Trygg-Hansas villkor för Boendeförsäkring 2016-01-01, avsnitt A, B, F och G i tillämpliga delar, för mer information.

– Omfattning: Grundskydd enligt avsnitt C, Drulleförsäkring och Utökad Bostadsrättsförsäkring enligt avsnitt E
– Grundsjälvrisken är 1 500 kr

En jämförelse av hemförsäkringar kan man t.ex. hitta hos Konsumentservice.

Nycklar / taggar

Extra nycklar och taggar beställs genom styrelsen. Taggar kostar 200,-/st  och nycklar 350,-/st.

Det är mycket viktigt att informera styrelsen om borttappade nycklar och taggar!

Parkering

Föreningen erbjuder parkeringsplatser i källargarage. Bilplats kostar 1000,- / månad inklusive moms. MC-plats kostar 500,- / månad inklusive moms. Kö till garageplatserna hanteras av Fastighetspartner, se kontakt.

Den som hyr garageplats kan öppna garageporten med samma tagg som man öppnar ytterdörrarna med.

Fjärrkontroll till garageporten

Fjärrkontroll kan lånas av föreningen och beställs genom styrelsen. Fjärrkontrollen måste lämnas tillbaka när om man säger upp sin garageplats!

En fjärrkontroll kostar 300,- i programmeringsavgift. Dessutom betalar man 200,- i deposition. Depositionen betalas tillbaka när fjärrkontrollen återlämnats.

Felanmälan etc.

Se kontakt.