Hemförsäkring och bostadsrättstillägg

Föreningens försäkring innehåller från och med 2017 ett kollektiv bostadsrättstillägg från Trygg-Hansa. Det innebär att du som medlem inte behöver teckna ett eget bostadsrättstillägg, vilket du tidigare har varit tvungen att göra. Är du orolig att ditt nuvarande tillägg är bättre än det kollektiva kan du jämföra din nuvarande försäkring med Trygg-Hansa. Detta gäller alltså bara bostadsrättstillägget och inte  hemförsäkringen!

Borttappade saker

Ibland tappar man bort eller hittar saker i och runt om fastigheten. I båda fallen är bra om man kontaktar styrelsen. Hittar man till exempel nycklar så kan vi från numren på nycklarna kolla upp vem de tillhör. Dessutom blir vi ofta kontaktade när någon saknar något. Det som upphittas kan vi dessutom förvara säkert tills vi hittat ägaren.

Ibland kan vi inte hitta ägaren genom information på föremålet. För tillfället har vi t.ex. ett halssmycke samt en nyckel som väntar på sina ägare. Hör av er om ni saknar något.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf. Kvillebäcksparken

Dags att motionera!

Sista datum för motioner som tas upp på årets ordinarie stämma är 31/1.

Motioner är medlemmarnas möjlighet att anmäla ärenden till årsstämman. Motionen bör innehålla:

  1. En rubrik som kortfattat beskriver ärendet
  2. En tydlig beskrivning av vad ärendet handlar om och förslag på genomförande
  3. Ditt namn, adress och datum

Skicka motionen antingen till styrelsen@kvillebacksparken.se eller lämna den i styrelsens brevlåda på Penselgatan 10. Anonyma motioner behandlas inte.

Ur stadgarna (§ 25     MOTIONER):

Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång.

Ny hemsida på plats

Hej alla i Brf. Kvillebäcksparken!

Nya styrelsen är på plats sedan nyår och vi har nu även fått upp en ny hemsida för föreningen. Saknar ni någon information får ni gärna kontakta oss på styrelsen@kvillebacksparken.se. Vi kommer att uppdatera kontaktinformation efter som. Har ni fina bilder från föreningen som ni vill ha med på hemsidan uppskattas det också.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf. Kvillebäcksparken

Ny styrelse i Brf. Kvillebäcksparken

Från och med den 1/1 tillträder den styrelese som valdes på den extra föreningsstämman 8/11 -16. Detta kommer att innebära en del förändringar i skötseln av föreningen och allt är ännu inte på plats. Vi kommer att komma ut med mer information till medlemmarna via vårt första informationsbrev.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf. Kvillebäcksparken