Dags att motionera!

Sista datum för motioner som tas upp på årets ordinarie stämma är 31/1.

Motioner är medlemmarnas möjlighet att anmäla ärenden till årsstämman. Motionen bör innehålla:

  1. En rubrik som kortfattat beskriver ärendet
  2. En tydlig beskrivning av vad ärendet handlar om och förslag på genomförande
  3. Ditt namn, adress och datum

Skicka motionen antingen till styrelsen@kvillebacksparken.se eller lämna den i styrelsens brevlåda på Penselgatan 10. Anonyma motioner behandlas inte.

Ur stadgarna (§ 25     MOTIONER):

Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång.

Återvinningsrummet snart återställt

Återställningen av återvinningsrummet på Borstbindaregatan börjar bli färdig. Från och med måndag den 13/11 kommer rummet att vara öppet som vanligt (07.00 – 22.00) och man behöver då kod för att komma in. Koden kommer i era brevinkast.

Samfälligheten skriver följande:

Nu är äntligen återställningen av återvinningsrummet på Borstbindaregatan klart. Vi ber om ursäkt för dröjsmålet och tackar för ert tålamod.

From måndag 13 november är det endast kod som gäller till återvinningsrummet. Rummet är då öppet alla dagar mellan 07.00 och 22.00.

Vi vill samtidigt passa på att be om allas hjälp att hålla rent och snyggt i återvinningsrummet. Överfulla kärl skapar tråkig miljö i rummet både för boende och de som jobbar där. Det leder även till ökade kostnader vilket i slutändan drabbar oss alla. Det går fortsatt bra att lämna återvinningsmaterial på kommunens återvinningsplatser vid Coop Forum Backaplan, Gullrisgatan 1 och Övre Hallegatan 8.

Mvh Samfälligheten.