Informationsblad

Retur av digitalbox och router till Telenor

Hej,

Telenor har skickat ut retursedlar till alla lägenheter. De brev som är adresserade mot föreningen och lägenhetsnummer gäller de produkter som tillhör lägenheten. De är alltså inte knutna till en person. Ivar Kjellberg som byggde fastigheten tecknade dessa avtal med Telenor under bygget och i alla lägenheter ingick en digitalbox samt en router. Dessa behöver skickas tillbaka till Telenor för att slippa avgiften som Telenor tar ut om man inte lämnar tillbaka boxen.

För fler frågor kontakta styrelsen på styrelsen@kvillebacksparken.se.

Info från valberedningen

Vill du vara med och påverka?

Valberedningen söker nu medlemmar till styrelsen! Det
finns vakanta platser både som ledamot och som
suppleant.

Är du intresserad? Hör du av dig till valberedningen

valberedningen@kvillebacksparken.se

Sista anmälningsdag är 30 april