BRF Kvillebäcksparken

Återvinning

Hela Kvillebäcken har ett för området gemensamt sopsugssystem samt återvinningsrum. Sopsugssystemet används för restavfall, matavfall och tidningar. I återvinningsrummet finns stora kärl för pappersförpackningar, wellpapp, plast, glas, metall, lampor etc.

Mer information om sophantering finns, förutom nedan i detta informationsblad från Envac.

Sopsug

Sopsugen finns på två olika ställen på vår innergård. Den har olika rör för olika typer av avfall.

OBS! Det är mycket viktigt att man inte stoppar för stort avfall i sopsugarna, då detta orsakar stopp.

Restavfall

Restavfall är hushållsopor som inte är matavfall eller tidningar. T.ex. blöjor, bindor, kuvert, post-it lappar, dammsugspåsar, diskborstar, kattsand, våtservetter, snus, cigaretter, tops och väldigt kladdiga förpackningar.

Matavfall

Matavfall är rester av kött, fisk, skaldjur, pasta, ris, frukt, bröd, grönsaker. Även äggskal, kaffesump, kaffefilter, tepåsar, teblad, hushållspapper, oblekta ej färgade servetter, snittblommor.

OBS! Släng inte snus, cigaretter, tobak, kattsand, jord, aska, grillkol här. Det slängs i restavfallet.

Tidningar

Tidningar är trycksaker, alla slags tidningar broschyrer, papper och reklamblad.

Återvinningsrummet

Återvinningsrummet finns på Borstbindaregatan 2. För att komma in krävs en kod som ändras med jämna mellanrum. Koden distribueras till de boende via SBC-portalen VårBRF när den ändras.

Återvinningscentraler

Det som inte kan lämnas i återvinningsrummet, t.ex. vitvaror, cyklar, möbler, julgranar, ris, blomjord etc. kan lämnas på en återvinningscentral. Alla boende i Göteborgs kommun har rätt till ett antal avgiftsfria besök på en ÅVC.