Arkiv

Här publiceras infoblad, protokoll från föreningsstämmor, årsredovisningar etc. Protokollen från styrelsemöten publiceras inte. Istället kommuniceras vad som diskuterats och beslutats på styrelsemöten i våra informationsbrev samt via hemsidan.

Stadgar och ordningsregler

Manualer, skötselanvisningar etc.

Här har vi samlat alla manualer, skötselanvisningar etc. som kom tillsammans med lägenheterna när de var nybyggda. Här finns även garantiinformation från Cylinda.

Kallelse

Energideklaration

Protokoll

Årsredovisningar

Informationsblad

Detta händer i Kvillebäcken