BRF Kvillebäcksparken

Andrahanduthyrning

I vissa fall kan man behöva hyra ut sin lägenhet i andrahand. För att få göra detta krävs ett godkännande från styrelsen. En ansökan om andrahandsuthyrning tillsammans med en kopia av ett andrahandskontrakt med tilltänkt hyresgäst skall skickas till styrelsen i god tid innan uthyrningen är tänkt att börja.