BRF Kvillebäcksparken

Retur av digitalbox och router till Telenor

Hej,

Telenor har skickat ut retursedlar till alla lägenheter. De brev som är adresserade mot föreningen och lägenhetsnummer gäller de produkter som tillhör lägenheten. De är alltså inte knutna till en person. Ivar Kjellberg som byggde fastigheten tecknade dessa avtal med Telenor under bygget och i alla lägenheter ingick en digitalbox samt en router. Dessa behöver skickas tillbaka till Telenor för att slippa avgiften som Telenor tar ut om man inte lämnar tillbaka boxen.

För fler frågor kontakta styrelsen på styrelsen@kvillebacksparken.se.