BRF Kvillebäcksparken

Info från valberedningen

Vill du vara med och påverka?

Valberedningen söker nu medlemmar till styrelsen! Det
finns vakanta platser både som ledamot och som
suppleant.

Är du intresserad? Hör du av dig till valberedningen

valberedningen@kvillebacksparken.se

Sista anmälningsdag är 30 april