BRF Kvillebäcksparken

Ny styrelse i Brf. Kvillebäcksparken

Från och med den 1/1 tillträder den styrelese som valdes på den extra föreningsstämman 8/11 -16. Detta kommer att innebära en del förändringar i skötseln av föreningen och allt är ännu inte på plats. Vi kommer att komma ut med mer information till medlemmarna via vårt första informationsbrev.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf. Kvillebäcksparken